Čierne na bielom

Predaj * Martinus * ArtForum Pantarhei

Objednávka CD Bigbíťák

Objednávka CD
CD Bigbíťák

Návštevnosť

1174421
DnesDnes1100
VčeraVčera6136
Tento týždeňTento týždeň1100
Tento mesiacTento mesiac94082
CelkoveCelkove1174421

Čitáreň

Video vyhľadávanie

Foto

Výzva generálnej riaditeľke RTVS M. Zemkovej

Autorka výzvy generálnej riaditeľke - Magda Kmeťková

Otvorený list – výzva

 

Vážený pán minister minister kultúry,

vážený pán predseda výboru NR pre kultúru a média,

vážená pani generálna riaditeľka RTVS,

vážený pán predseda Rady RTVS,

vážení priatelia slovenskej verejnoprávnej televízie, ktorí to s autorskou, námetovou a projektovou spoluprácou s verejnoprávnou televíziou myslíme skutočne seriózne, transparentne a systémovo v dlhodobehších horizontoch, nielen cez optiku aktuálne prebiehajúcej ekonomickej fúzie RTVS.

Priznám sa, podobne ako

pánovi Ľubovi Belákovi v “Otvorenej korešpondencii s STV”,

či ako Asociácii nezávislých producentov, ktorí v novembri 2011 žiadali riaditeľku RTVS o väčšiu transparentnosť pri výbere koprodukčných projektov

i ako režisérovi Jurajovi Nvotovi, ktorý na prelome rokov 2011 a 2012 protestoval pred ministerstvom kultúry proti neštandartnému prerozdeľovaniu finančných prostriedkov v RTVS zo zmluvy so štátom v roku 2011 z obavy, aby financie zo zmluvy pre rok 2012, určené aj na spoluprácu s nezávislými filmármi, opäť nenávratne nepohltil moloch bermudského trojuholníka momentálne fúzujúceho ekonomického systému RTVS,

či ako ďalším bezmenným,

ani mne nie je všetko, čo sa deje v RTVS – STV ohľadne hľadania námetov, projektov, objednávkových zakáziek, vývoja programu, programových formátov a autorskej, či projektovej spolupráce s externými tvorcami, jedno.

 

Na rozdiel od všetkých vyššie spomenutých som však zrejme výrazne naivnejšia, pretože som do poslednej chvíle verila, že príchodom nového vedenia do RTVS a čistením “ Augiášovho chlieva” STV sa naozaj stransparentní a skoncepční aj práca so širším autorským zázemím, či s externými tvorcami a produkciami, ktorí v každej slušnej krajine a v každej slušnej štátnej televízii znamenajú nový, inovačný pohľad, iný umelecký prístup, svieže a nezaťažené rozširovanie verejnoprávnych tém, proste obrodzujúci vietor do potuchnutých a časom logicky zautomatizovaných audiovizuálnych prístupov k verejnoprávnému poslaniu vnútri tvorivých a výrobných štruktúr štátnej televízie.

Verila som, že to bude práve Miloslava Zemková a jej tím, čo po rokoch “objednávkového klientelizmu”, nedotknuteľnej vyvolenosti istých ľudí a produkčných firiem, vrátia Slovenskej televízii nielen stratený ekonomický, etický a morálny kredit, ale ponúknu aj jasné, verejnosťou a odbornou audiovizuálnou obcou ľahko kontrolovateľné systémové princípy, pravidlá pre výber koprodukčných projektov a pre koncepčnú autorskú vývojovú prácu na nových námetoch, projektoch, programoch a programových formátoch, prichádzajúcich z externého prostredia a to na základe verejných výziev, súbehov, súťaží, či výberových konaní.

Moje scenáristické srdiečko radostne poskočilo. Konečne prichádza zmena, konečne niekto, kto má “gule” zmeniť tak dobre zabehnutý a pohodlný systém “developmentského” hybernovania redakcií a managerskej mašinérie, zmeniť ich nerovné prístupy k ponúkaným námetom a projektom, pri ktorých boli neraz porušené autorské práva súvisiace s ochranou     duševného vlastníctva čiastočným, či úplným vykrádaním.

V STV totiž neexistovala centrálna registrácia podaných námetov a projektov, ktorá by sledovala “cestu” námetu, alebo projektu po televízii, jeho celkový osud a zároveň by garantovala   právo na ochranu duševného vlastníctva autorov, či spoločností tak, aby ich námety, scenáre, príspevky a projekty neboli po menšej úprave zneužité na poškodzovanie ich autorských práv v prospech “autorských” práv iných, vyvolených, tzv. objednávkových záujmových audiovizuálnych skupín.

Moje srdce dramaturga tiež súhlasne zaťukalo. Konečne niekto, kto si uvedomuje, že každá televízia, ktorá chce byť divácky úspešná a plniť dobre svoje poslanie, musí mať okrem vyrovnaného hospodárenia aj jasne konkretizovanú predstavu programového naplnenia.

Poslanie RTVS síce presnejšie špecifikuje Zákon o RTVS, ale jeho konkrétnu programovú štruktúru a pomery jednotlivých programových formátov pre jednotlivé cieľové skupiny v praxi tak či tak musí úplne do detailu vytýčiť a poctivo naplánovať najvyššie vedenie v rámci internej dramaturgickej vízie a to nielen v krátkodobých, ale aj a predovšetkým v dlhodobých horizontoch.

Prítomnosť RTVS v súčasnosti je možno viac o hasení problémov z minulosti, ale vedenie preto nemôže zabúdať na budúcnosť! Každý múdry hospodár vie, že budúcnosť sa vytvára v prítomnosti. V televíznej brandži je príprava budúcnosti okrem zabezpečenia finančných prostriedov hlavne a predovšetkým o poctivom a systematickom developmente programu a programových štruktúr. Nato treba detailne špecififovať dlhodobé programové horizonty.

Len na základe dlhodobých programových horizontov a priorít môže začať reálne pracovať skutočný development, t.j. vývoj programu a konkrétnych programových formátov, len na základe týchto jasných programových a formátových priorít môže začať systematicky a systémovo vyhľadávať formou konkrétnych cielených súbehov, súťaží a verejných obstarávaní vhodné námety a projekty z externého prostredia, komunikovať s autormi a producentmi, dramaturgicky s nimi pracovať a v plánovanom období ponúknuť kvalitné a korektné výstupy tak po obsahovo- formálnej stránke, ako aj po stránke produkčnej, finančnej.

Moje srdce audiovizuálneho tvorcu sa naplnilo novým entuziazmom: Uverilo, že developmentsko-producentská ambícia RTVS logicky vytvorí okrem novotou navoňanej pozície “manažér nových projektov” ( pozícia nesie priamu zodpovednosť za správnu a korektnú administráciu ponukových konaní na námety, koprodukčné a objednávkové projekty ) aj špeciálne dramaturgické, čisto developmentské tímy, ktoré sa nebudú musieť venovať aj dramaturgii v samotnej výrobe a ktoré budú s autormi prijatých ponúk zaradených do databázy projektov riadne a pravidelne osobne komunikovať a dramaturgicko-produkčne ( cenovo ) usmernia vývoj týchto námetov a projektov, napríklad až k výrobe pilotných dielov tak, aby plne vyhovovali všetkým kritériam, potrebám a poslaniu RTVS.

Verila som, že tento developmentský proces bude schopný skutočne systematicky a systémovo vyhľadávať a podporovať vývoj v oblasti autorskej, scenáristickej a réžijno-realizačnej a transparentne sa pustí do prípravy nových, sviežich formátov vo verejnom záujme pre všetky žánre televíznej tvorby, že konečne vytvorí reálny priestor pre rovnosť šancí, pre dobré a divácky atraktívne projekty, ich autorov a tvorcov.

Ako veľmi som sa však mýlila… ako smiešne detinsky som sa nádejala… a ako osudovo nato doplatil práve náš autorský časozberný dokumentárny projekt Indigová generácia…

Projekt Indigová generácia je unikátna časozberná, tématicky širokospektrálna   ľudská, historická, sociologická, zemepisná, psychologická a filozofická dokumentárna výpoveď o dobe a spoločnosti stvárnená cez konkrétne celoživotné ľudské osudy generácie narodenej na prelome tisícročí na Slovensku.

Cez takto postavený projekt sme začali už v roku 2006-2009 zaznamenávať detské osudy predstaviteľov tejto generácie a mienime pokračovať v 7. základných životných vývojových fázach niekoľko desaťročí tak, aby sme zachytili celý život tejto generácie.

Každá fáza projektu bude obsahovať vždy dva základné časozbery v odstupe 3-6 rokov plus mimoriadne, príležitostné časozbery z dôležitých životných udalostí jednotlivých predstaviteľov generácie.

Každá fáza bude ukončená televíznym vysielaním jednotlivých príbehov cyklu, poprípade v ďalších fázach spojením niekoľkých časozberných príbehov v dlhometrážnych dokumentárnych filmoch.

Prvá fáza projektu  Indigová generácia – detstvo a adolescencia momentálne plánuje  20 časozberných častí po 26 minút a je primárne určená pre televízne vysielanie.

Slovenská televízia prejavila už v roku 2009 seriózny záujem o tento zaujímavý časozberný projekt a v úvode roku 2010 nám vystavila na základe konzultácií, prípravných prác a spolupráce s dramaturgičkami M. Tomaníkovou a D. Bošanskou na projekt akceptačný list.

Keďže prvá fáza projektu sa venuje životu detí a mládeže na Slovensku, v jeseni roku 2010 sme rozvinuli spoluprácu s dramaturgičkou Magdalénou Glasnerovou.

Vybrali sme z cca 55 detí a časozberov prvých 20 a na základe už druhého akceptačného listu z RTVS z roku 2011, v ktorom RTVS rukou pána Machaja opätovne potvrdili o projekt seriózny záujem, sme v januári   2011 požiadali o dotáciu projektu Audiovizuálny fond SR, s tým, že za najväčší prínos pri tomto projekte pokladáme nie prínos finančný, ale vstup našej produkčenj firmy na televízny mediálny trh.

Na projekt nám bola v roku 2011 v AV SR udelená dotácia vo výške 10 000 euro, pričom projekt musíme zrealizovať behom roku 2012 a vyúčtovať do februára 2O13.

Koncom augusta 2011 sme preto riadne požiadali RTVS o zahájenie ponukového konania pre koprodukčný projekt Indigová generácia tak, ako si to vyžadoval zverejnený dokument RTVS pre ponukové konanie pre koprodukčné a objednávkové projekty.

Koncom októbra nám z RTVS prišla takáto odpoveď:

Vážená p. Kmeťková,

V zmysle rozhodnutia generálnej riaditeľky RTVS zo dňa 28.6.2011, ktorým sa určujú záväzné podmienky pre ponukové konania pre námety, ponukové konania pre koprodukčné a objednávkové projekty a pre súbeh námetov Vás týmto informujeme o posúdení projektu s názvom „Indigová generácia“, ktorý ste doručili do RTVS.

Na základe odporúčania dramaturgie a rozhodnutia poverenej exekutívy RTVS bol Vás projekt predbežne

PRIJATÝ

Máme záujem rokovať o ďalších podmienkach spolupráce pri realizácii uvedeného projektu. Z toho dôvodu Vás budeme kontaktovať do konca novembra 2011.

S úctou

Tomáš Zechel, manažér nových projektov RTVS

Boli sme od radosti bez seba. Na základe dokumentu Ponukové konanie pre koprodukčné a objednávkové projekty sme si tento list vysvetlili tak, že pred nami je osobné rokovanie o ponuke s komisiou RTVS v zložení: manažér nových projektov, riaditelia Sekcie programu, Sekcie ekonomiky, Sekcie výroby, Media RTVS, právnik, zástupca príslušného centra a príslušný manažér výroby a po tomto stretnutí komisia definitívne rozhodne či bude koprodukcia podpísaná, alebo nie.

Boli sme odhodlaní vyhovieť všetkým a akýmkoľvek podmienkam zo strany RTVS, ktoré by z rokovania vzišli, ak by nám umožnili vytúžený časozberný projekt, na ktorom už takmer 6 rokov pracujeme, realizovať.

Nikto z RTVS nás však ohľadne osobného rokovania nekontaktoval. Ani do konca novembra 2011, ani už nikdy. Žiadne rokovanie o ponuke sa proste nekonalo.

Zato nám prišiel začiatkom novembra z RTVS druhý list, list hromadne nakopírovaný, list tohto znenia:

Vec: Prerokovanie prihláseného projektu.

Vážený pán / Vážená pani,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že projekt „Indigová generácia“, ktorý ste nám doručili dňa 23.8.2011, prerokovala odborná výberová komisia RTVS na svojom zasadnutí dňa 8.11.2011.

Vážime si Váš prejavený záujem o spoluprácu s RTVS, avšak z programových, finančných a kapacitných dôvodov nemôžeme v súčasnosti Váš projekt prijať.

Napriek tomu nevylučujeme spoluprácu na tomto alebo iných Vašich projektoch v budúcnosti – napríklad pri vypísaní špecializovaných súbehov, ktoré má RTVS v úmysle vyhlásiť a do ktorých sa môžete so svojim projektom opäť prihlásiť.

Ďakujeme za pochopenie. S pozdravom,

PhDr. Miloslava Zemková, generálna riaditeľka RTVS

Boli sme ako omráčení. Veď RTVS bez akýchkoľvek morálnych a etických zábran neskryte obišli svoje vlastné pravidlá stanovené v dokumente Ponukové konanie pre koprodukčné a objednávkové projekty! Pravidlá, ktorých striktným dodržiavaním sa tak vehementne oháňala pani riaditeľka v médiach pri obhajovaní  transparentnosti činnosti výberovej komisie, keď Asociácia nezávislých producentov začala poukazovať, že pravidlá výberu sú nejasné a dajú sa vyložiť veľmi rôzne. Pani Zemková sa vtedy sveto-svete dušovala: "Pravidlá pre ponukové konania sme zverejnili v júli a pracujeme podľa nich. “

Celá situácia s prazvláštnym jednaním a následným neprijatím nášho projektu nás mrzela o to viac, že 8. novembra 2011, kedy padlo rozhodnutie aj o našom projekte, výberová komisia pravdepodobne v zložení: riaditeľ Sekcie programu, riaditeľ Sekcie ekonomiky, riaditeľ Sekcie výroby, riaditeľ Media RTVS, s.r.o. a zodpovedný šéfdramaturg prejednala podľa informácii na webovej adrese RTVS rekordných

272 ( slovom dvestosedemdesiatdva ) nových formátov!

Neodpustím si trochu ľahkej, ironickej matematiky:

Výberová komisia sa pravdepodobne skladala z 5 členov. Ak každý z nich vyjadril ku každému projektu svoj názor len v limite jednej minúty, tj. ak sa o každom projekte diskutovalo len 5 minút ( len náš projekt mal pritom viac ako 50 strán povinného materiálu a jedno cca 80-minútové DVD s trailerom a s krátkym predstavením 23 protagonistov dokumentárneho cyklu vrátane náhradníkov … ) a ak si komisia neurobila žiadne hygienické, pitné a stravovacie pauzy a pracovala hrdinsky plynulo bez prestávky, tak celková diskusia nad 272 projektami komisii trvala iba viac ako 22 hodín…

Myslím, že tento malý matematický výpočet dosť jasne hovorí o celej transparentnosti výberu projektov a dôkladnosti ich preštudovania!

Nutkavo sa mi síce derú na jazyk vzlykavé výkriky plné zlosti typu “ žiadne pravidlá!, formálne hodnotenia!, vopred jasní víťazi!, nič sa nezmenilo!”, ale radšej si doňho, jazyka prostorekého, hryznem, veď možno si komisia poctivo študovala a poznámkovala predložený ponukový materiál priebežne niekoľko mesiacov…

Novembrové sklamanie z nekorektnej politiky ponukových konaní RTVS a zo samotných súvislostí posudzovania projektu výberovou komisiou vyprcholo s novou výzvou. Začiatkom januára 2012 generálna riaditeľka RTVS totiž vyhlasuje svoj prvý súbeh projektov na sociálny dokument, alebo cyklus dokumentárnych filmov. Príde nám, že súbeh je priam šitý na Indigovú generáciu a nemáme čo stratiť, pretože ak sa nám nepodarí zrealizovať projekt s STV behom roku 2012, budeme nútení dotáciu z AVF SR aj tak vrátiť.

Zúčastňujeme sa. Pri vypracovávaní materiálu ma síce prekvapuje extrémne krátky čas 6 dní ( od 25.1. do 30.1 2012 ), kedy má tentoraz 8-členná výberová komisia posúdiť všetky prijaté prihlášky a pripraviť k nim aj odborné stanovisko pre generálnu riaditeľku, ale prečo neskúsiť šťastie?

S nedočkavosťou klikám 25.1. 2012 web RTVS a STV a hľadám, či sme splnili podmienky podávania prihlášky a jej povinné náležitosti a či komisia náš projekt bude posudzovať.

Zisťujeme, že postupujeme.

Trochu nás ale šokuje, že v prehľadnej tabuľke nie je uvedené, že nášmu projektu bola udelená dotácia z AVF … až potom si všimneme, že aj v názve nášho projektu je chyba, namiesto Indigová generácia tam stojí názov Indigové generácie. Utešujeme sa, že je to len bezvýznamný preklep a nebudeme to rozmazávať.

Možno sme mali. Možno by sme na seba viac upozornili. A možno to bolo celé inak a už od začiatku sme boli iba do počtu, pre formálnu štatistiku. Začali sme mať nedobré tušenie…,

… a možno práve preto nás vyhodnotenie už až tak veľmi neprekvapilo. V konečnom poradí námetov a projektov, kategória sociálny dokument Indigová generácia skončila z 21 projektov jedenásta v poradí.

Človek by výsledok aj akceptoval, keby v oficiálnej výsledkovej listine opäť nesvietil zlý názov nášho projektu ( t.j. Indigové generácie ) a keby nebol za spackaným názvom uvedený aj nepravdivý počet navrhovaných častí cyklu – z 20 nami navrhnutých za relatívne nízky rozpočet niekto účelovo vyrobil 10 častí!

Manipulácia, pokus o podvod a poškodenie projektu, firmy?

Kto je zodpovedný za túto nehoráznosť?

Je predsa samozrejmé, že zlý názov projektu, manipulácia ohľadne viaczdrojového financovania, či znížený počet dielov cyklu postaví hneď do iného svetla samotný rozpočet i samotný projekt a že celkovo človek začne uvažovať, či sa vôbec niekto seriózne venoval jeho 60 stranovému projektu, cca 80-minútovému DVD s trailerom a s krátkym predstavením 23 protagonistov dokumentárneho cyklu vrátane náhradníkov a DVD s ukážkou našej súčasnej dokumentárnej tvorby ..., keďže sa “tabuľkové chyby” diali opakovane a v stúpajúcej miere závažnosti…

Je mi na zvracanie, keď v závere tabuľky Konečného poradia námetov a projektov čítam už len strohú a vysoko transparentnú informáciu:

“O konečnom poradí rozhodla PhDr. Miloslava Zemková, GR RTVS po prerokovaní odborných stanovísk výberovej komisie a v súlade s jej odporúčaniami.”

Ako už toľkokrát pred tým, opäť ruka ruku myje a vyvolení si idú kúpiť banán…

Toľko moja osobná skúsenosť s transparentnosťou ponukových konaní a súbehov vo fúzujucej RTVS. Toľko moje osobné postrehy k “dodržiavaniu” pravidiel, ktoré si stanovila sama RTVS. Dnes sa už len trpko pousmejem, keď čítam slová Miloslavy Zemkovej v Koncepcii riadenia a rozvoja Rozhlasu a televízie Slovenska a jej programovej služby:

“Aj v budúcnosti bude Dvojka podporovať viaceré náročné dokumentárne projekty o slovenskej prírode, osobnostiach, histórii, mestách i obciach, ale aj dokumentárnu tvorbu mladých o mladých, sociálny dokument a tak ďalej. Predpokladá to koncepčnú spoluprácu so širším autorským zázemím a vytvorenie dlhodobej vízie. Dramaturgia STV (Centrum publicistiky) musí systematicky vyhľadávať koprodukčných partnerov a zároveň podporovať aj nezávislých tvorcov.”

Papier a koncepcie znesú všetko.

Blbec ten, kto im uverí.

Nenásytného molocha z STV, toho, čo ničí svojou nenažranosťou verejnoprávny televízny priestor a svojou krutou amorálnosťou imobilizuje všetko skutočne tvorivé a poctivé a svieže, zrejme nejde zabiť len tak ľahko.

Nestačia nato   hrdinské koncepcie, vzletné zámery, nové štruktúry v rámci nových fúzií… to sú len prázdne pózy určené pre naivných blbcov.

Až zrealizované činy z nás robia udatných, čestných a spravodlivých bojovníkov… a tolerovanie neprávostí molocha bez ich nápravy, vyvodenia dôsledkov, z nás skôr či neskôr spraví jeho prisluhovačov, malé, škaredé, tučné kreatúry, ktoré sa zaradia do zástupov katov verejnoprávnosti televízie…

Vážená pani generálna riaditeľka RTVS,

Týmto Vás verejne vyzývam k zverejneniu všetkých informácií, ktoré by pomohli maximálne stransparentniť všetky procesy, ktoré doteraz prebehli, prebiehajú a budú prebiehať pod Vaším vedením v oblasti ponukových konaní námetov a koprodukcií projektov, súbehov a objednávkových zadaní do externého prostredia ( vrátane základných obsahových a finančných informácií o námetoch a projektoch a ich písomné hodnotenia jednotlivými členmi výberových komisií v rámci ponukových konaní a súbehov a písomných odvôvodnení, akými mechanizmami, kedy a prečo boli na objednávkové zakázky vybrané konkrétne externé produkcie, ktoré pracujú na už vysielaných tituloch STV ).

Vyzývam Vás aj k jasnej a podrobnej slovnej špecifikácii princípov hodnotenia námetov a projektov v ponukových konaniach a súbehoch podľa významovej hierarchie, vrátane detailného vymenovania všetkých kritérií a priorít hodnotenia, na ktoré bolo a bude prihliadané pri hodnotení jednotlivých prihlásených námetov a projektov členmi výberových komisií.

Vyzývam Vás na zverejnenie maximálnych cenníkov za prácu, techniku a ďalšie autorské, produkčné a postprodukčné vstupy ( bez DPH a vrátene DPH ) , ktoré je RTVS zo strany externého audiovizuálneho prostredia v prípade objednávkovej a koprodukčnej spolupráce, týkajúcej sa primárne formátov pre televízne vysielanie, ochotná akceptovať tak, aby sa zrovnali s produkčnými a postprodukčnými vstupmi samotnej STV a externé produkčné prostredie by tak nepredstavovalo pre RTVS žiadne nevýhodné finančné zaťaženie tak, ako tomu bolo doteraz

Vyzývam Vás nakoniec k zverejneniu jasných krátkodobých aj dlhodobých developmentských priorít a plánov v oblasti vývoja programu a programových štruktúr. Súvisí s tým aj

  1. nastavenie a zverejnenie jasných interných dramaturgických vízií a programových plánov RTVS vychádzajúcich z verejnoprávneho poslania RTVS ( vrátane podrobného deklarovania všetkých žánrov, minutáži a vyčlenených finančných prostriedkov k jednotlivým formátom – zákonom garantovaná minimálna hranica rozpočtu STV ), z ktorých by mohol transparentne vychádzať development námetov a projektov z externého aj interného prostredia a mohol tak ponúknuť v napr. v šesťmesačných cykloch novú, sviežu a neokukanú alternatívnu programovú ponuku k tej existujúcej aj cez zakázkové objednávky ( napr. magazíny, detskú tvorbu, dokumentárne fimy a cykly, dramatickú tvorbu a pod. )
  2. vybudovanie seriózneho developmentského dramaturgického tímu s rovnomerným zastúpením jednotlivých centier a so špeciálnym ohľadom na tvorbu pre deti a mládež ( napr. po vzore AVF SK ),
  3. zverejnenie kontaktov na celý developmentský tím ( napr. po vzore Českej televízie ) a oficializovanie osobných a písomných konzultácii externého a interného prostredia s týmto tímom aj pri príprave námetov a projektov do konaní a súbehov
  4. nastavenie jasných princípov a podmienok developmentskej politiky v oblasti súbehov a konaní: elektronické prihlasovanie a samotné prijímanie námetov a projektov, ich hodnotenie ( vrátane osobných pohovorov s predkladateľmi ) a zverejňovanie podrobných výsledkov súbehov, ponukových konaní a výberových konaní na objednávkové zakázky a kompletných zmlúv s víťazmi vrátane všetkých príloh ( napr. po vzore AVF SK ),
  5. stanovenie princípov vydávania akceptačných listov RTVS určených pre zabezpečenie viaczdrojového financovania ako sú dotácie, granty a sponzori a to len na základe skutočného záujmu RTVS, pričom v prípade splnenia finančných podmienok a prípadných limitovaných termínov ( viazanosť finančných prostriedkov RTVS na daný projekt ) by mali tieto akceptačné listy pre RTVS záväzný právny charakter
  6. vytýčenie jasnej politiky súčinnosti a spolupráce s AVF SR na projektoch primárne určených pre verejnoprávne televízne vysielanie, ktoré sú dotované aj na základe akceptačných listov z RTVS
  7. zverejnenie všetkých plánovaných súbehov, verejných súťaží a výberových konaní na všetky objednávkové projekty RTVS a to výhľadovo až do konca Vášho funkčného obdobia.

 

Vážení priatelia slovenskej verejnoprávnej televízie,

ktorí to s autorskou, námetovou a projektovou spoluprácou s verejnoprávnou televíziou myslíme skutočne seriózne, transparentne a systémovo v dlhodobehších horizontoch, nielen cez optiku aktuálne prebiehajúcej ekonomickej fúzie RTVS,

vyzývam nás k spoločnému postupu vo veci skutočného stransparentnenia procesov autorského, námetového a projektového developmentu STV, s ktorým súvisia ponukové konania na námety a koprodukcie, súbehy a všetky zakázkové objednávkové projekty vo verejnoprávnom záujme, na ktoré je potrebné konečne vyhlasovať verejné súťaže a k vytvoreniu silného spoločného odborného, spoločenského, mediálneho, politického a právneho tlaku na RTVS – STV, ktorý povedie k normalizácii pomerov a k spravodlivej autorskej a podnikateľskej súťaží, nezaťaženej metódami nenažraných molochov minulosti.

Magda Kmeťková, scenáristka a dramaturgička

Dnešný dátum

pondelok, 17 jún 2024

Návštevníci

Práve tu je 159 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Novinky

Kam mieri v mieri Európa? Kam mieri v mieri Európa? 2024-06-11 - Napriek zhodnej podobe slova „mieri“ sú jeho významy v... Čítaj viac
Svetová premiéra kvadrofonickej AIDY v Banskej Bystrici Svetová premiéra kvadrofonickej AIDY v Banskej Bystrici 2024-05-27 - Ak by si niekto myslel, že v Banskej Bystrici zaúradovala umelá... Čítaj viac
Občianska vojna, politický gýč, Snowden, nebinárny sex a Európska únia Občianska vojna, politický gýč, Snowden, nebinárny sex a Európska únia 2024-05-16 - Na premiéra Slovenskej republiky bol spáchaný atentát! Toľko... Čítaj viac
Rozlúčka s Dušanom Grúňom 2024-04-24 - Volali sme ho Duško Hudobný svet má jednu zvláštnosť.... Čítaj viac
Janko Lehotský 77 2024-04-18 - Archívne víno Janka Lehotského   Veľký... Čítaj viac

JEvents Calendar

June 2024
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Používame cookies!

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.